Hevosavusteinen toiminta osana psykologipalvelua

Ihmisyyttä, elämää ja maailman menoa pääsee nyt pohdiskelemaan turvallisessa seurassa. Hevosavusteiset asiakaskäynnit voivat sopia mm. vuorovaikutustilanteiden ja niihin liittyvien tunnekokemusten käsittelyyn. Hevosavusteinen toiminta järjestetään yhteistyössä Koivikon Hevoshaan (Horses and More) kanssa noin kilometrin päässä Caramellian tiloista.

Hevosasvusteista toimintaa on monenlaista ja äkkiseltään monet eri alan nimikkeet voivat olla hämmentäviä. Caramellian hevosavusteinen asiakastyö pohjautuu sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan (Etelä-Pohjanmaan opisto, 2012) ja EASEL-ohjaajan koulutukseen (EASEL Training oy 2014). Tallikäynneillä ei ratsasteta eikä harjoitella hevosen käsittelytaitoja: ratsastukseen, hevosten hoitoon ja maastakäsittelyyn saa tallilla opastusta Doris Münsterilta (Centered Riding-ohjaaja II taso).

Hevosavusteisessa toiminnassa ollaan ensisijaisesti psykologin vastaanotolla, mutta hevosen kanssa voidaan tehdä asiakkaan tilanteeseen sopivia kokemuksellisia harjoituksia. Hevonen on näissä harjoituksissa vapaana ratsastuskentällä, joten sillä on mahdollisuus itse säädellä missä määrin haluaa olla ihmisten lähellä. Vapaus on turvallisuutta: hevonen voi siirtyä kauemmas huolestuttavista tilanteista ja sillä on mahdollisen säikähdyksen tapahtuessa tilaa väistää ihmisiä. Asiakkaalla ei tarvitse olla mitään aiempaa kokemusta hevosista, tarvittavat ohjeet käydään läpi tallikäynnin alussa.

Hevosavusteisessa toiminnassa on tärkeää että ohjaajana toimiva ihminen ja työparina toimiva hevonen tuntevat toisensa. Hevostyöparinani toimii Reettu, Koivikon hevoshaan valkoinen tamma, jonka kanssa olemme tutustuneet kiirehtimättä viimeisen vuoden aikana. Suoritimme Reetun kanssa EASEL-ohjaajan eläintyöparin turvallisuustestin syksyllä 2018. Eläinavusteisessa toiminnassa on välttämätöntä että ohjaajan ja eläimen välillä on molemminpuoliseen luottamukseen perustuva vuorovaikutussuhde. Silloin myös keskinäinen viestintä ja tunnetilojen tulkinta toimii sujuvasti. Eläimen hyvinvointi on eläinavusteisen työn ydinasia. Hevosavusteista asiakaskäyntiä toivoessa on hyvä muistaa että hevonen voi sairastua juuri ennen sovittua aikaa, jolloin päivän ohjelma muuttuu lyhyellä varoitusajalla.

Hevosavusteisessa toiminnassa on hyvä tiedostaa teemaan liittyvät julkisuudesta tutut odotukset. On hyvä, että hevosavusteista toimintaa tehdään tunnetuksi elokuvissa ja televiossa, mutta on huomattava että tositapahtuviinkin pohjautuvissa elokuvissa dramatisoidaan tarinaa ja korostetaan suuria tapahtumia. Hevostoimintaan onkin hyvä suhtautua avoimin mielin: usein se todellinen huippuhetki on rauhalliseen läsnäoloon pysähtyminen, ei niinkään vauhdikas ja monimutkainen temppuilu. Hevonen ei ole taikasauva, mitä heilauttamalla saisi hetkessä tietoonsa vastaukset kaikkiin elämän mysteereihin.

Mitä hyötyä hevostoiminnasta voi sitten olla? Joskus auttaa, kun erilaisia jokaisen ihmisen elämään kuuluvia tilanteita pääsee kokeilemaan käytännön harjoituksilla. Hevonen on laumaeläin, jolle lauman keskinäinen sopu ja yhteisymmärrys on tärkeää. Hevoslauman elämä voi auttaa hahmottamaan ihmisten toimintaa uudesta näkökulmasta. Vuorovaikutustilanteet eläimen kanssa antavat aihetta monenlaisille pohdinnoille siitä ”kuka minä olen” ja ”mitä tapahtuu kun tulen vuorovaikutukseen muiden kanssa” (Louhi-Lehtiö 2013). Monet elämänilmiöt ovat vuorovaikutusta ja oman roolin pohdintaa suhteessa ympäröivään maailmaan. Hevonen voi havainnollistaa näitä asioita ja havahduttaa huomaamaan uusia mahdollisuuksia omassa elämässä.

Hevosavusteisiin käynteihin suosittelen puolentoista tunnin käyntiaikaa, josta tallilla hevosen kanssa ollaan vain osa. Näin kokemuksille ja niistä keskustelulle jää riittävästi tilaa. Hevosavusteinen 90 min käynti on 150e hintainen. Pyydä tarjous pienryhmille tai useamman käynnin paketille.

Lisätietoja hevosavusteisesta toiminnasta mm. Louhi-Lehtiö, M. (2013) EASEL, sosioemotionaalisten taitojen kokemuksellisen vahvistamisen työmuoto. Kirjassa Karvaterapiaa. Eläinavusteinen työskentely Suomessa. Toim. Ikäheimo K. Helsinki. Solution Models House